Why Not USA - Work and Travel - Rok szkolny w USA / Programy / Rok szkolny w USA / Zagrożenia Programu-Trudne pytania
Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu

Dołącz do nas

Facebook  Why Not USA na G+  Pinterest  nk.pl

Newsletter

drukuj Zagrożenia Programu-Trudne pytania |

Trudne początki - szok kulturowy

Tuż po przyjeździe do USA Uczestnik poznaje swój nowy dom, jego mieszkańców, okolicę, koordynatora oraz szkołę. Można spodziewać się, że przeżyje szok kulturowy, spowodowany innością całego otoczenia. Szok kulturowy może objawiać się w różny sposób. Uczestnik może doświadczyć następujących stanów:

PANIKA

Poczucie, że cały ten wyjazd jest pomyłką i że Uczestnik chce natychmiast wracać do domu. Jest to naturalne odczucie podczas adaptacji do nowego środowiska. W miarę upływu czasu będzie się czuć zdecydowanie lepiej. Większość ludzi przeżywa trudne chwile szczególnie, gdy znajdą się w zupełnie nowej sytuacji.
Naturalnym odruchem w pierwszym okresie pobytu są bardzo częste, pełne emocji telefony do domu. Tęsknota za bliskimi i przyjaciółmi miesza się z nawałem nowych wrażeń, które Uczestnik musi udźwignąć. Należy postarać się jednak ograniczać telefony do domu.

Doświadczenie uczy, że zbyt częste kontakty telefoniczne z rodzicami utrudniają integrację z nowym środowiskiem. Trochę czasu upłynie zanim będzie umiał sam ocenić nową sytuację i rozpoznać własne uczucia.

Rodzice powinni pomóc Uczestnikowi w adaptacji, mimo iż dla nich sytuacja jest również trudna. Dodatkowe obciążanie Uczestnika swoją tęsknotą, martwieniem się, opisami pustego domu i snujących się po domu zwierzaków, które różnie reagują na brak swojego pana, dodatkowo obciąży dziecko, które za wszelką cenę stara się przystosować do nowego życia.

BRAK ZAINTERESOWANIA
Uczestnika nie cieszy pobyt w Stanach Zjednoczonych oraz rzeczy, o których od miesięcy marzył. Jeśli jednak bardziej zwiąże się z rodziną goszczącą, szkołą i rówieśnikami, stan ten zmieni się na lepsze. Rodzice powinni zachęcać Uczestników, aby możliwie jak najczęściej wychodzili z rówieśnikami i spędzali czas poza domem, poznając okolice i uczestnicząc w różnych, typowo amerykańskich wydarzeniach. 

NIECIERPLIWOŚĆ
Zauważalny jest brak cierpliwości do otaczających Uczestnika ludzi. Niecierpliwi go niezdolność do szybkiego i łatwego komunikowania się oraz rozumienia innych. Najprostsza napotkana sprawa może wymagać więcej wysiłku niż dotąd. Nabycie nowej rutyny wymaga trochę czasu.
Uczestnik potrzebuje wsparcia swoich rodziców w przełamaniu tych uczuć oraz zrozumienia. Musi czuć się doceniany. Rodzice powinni być dumni z dziecka, że zaszło tak daleko w tak młodym wieku. Sam pobyt w USA to przecież krok milowy w życiu nastolatka.

KRYTYCYZM

Uczestnik może być krytyczny w stosunku do nowego otoczenia, ponieważ różni się ono od dotychczasowego, jak również odczuwać tęsknotę za domem. Ponieważ jest  młody, łatwo się adaptuje i ma otwarty umysł, im szybciej zżyje się ze swoim nowym otoczeniem, tym szybciej poczuje się pewniej w kontaktach z nowym środowiskiem.
Każda kultura ma swoje własne reguły funkcjonowania. Zwyczaje w Polsce są odmienne od tych w Ameryce. Należy unikać formowania pochopnych osądów, że coś jest gorsze, tylko dlatego, że jest inne.
Nie należy wypowiadać się więc o Amerykanach, USA, różnicach w kulturze, religii, polityce, obyczajach itp. jeśli posiada się znikomą wiedzę na ten temat. Krytyczne uwagi mogą urazić  rozmówców i przyczynić się do złego postrzegania Uczestnika przez otoczenie.
Rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę na to, o czym rozmawiają ze swoim dzieckiem. Nie powinni oni podsycać krytycyzmu, gdyż może się to odbić na jego relacjach z Amerykanami. Kiwanie głową, kiedy Uczestnik krytycznie wypowiada się o różnych sytuacjach, które go spotykają, to swoiste przyzwolenie, aby kreował on często niesprawiedliwe osądy. Mimo, że Uczestnik jest daleko, proces wychowawczy nadal trwa. Dlatego należy pamiętać, aby zwracać uwagę dziecku i nie pozwalać się mu negatywnie nastawiać. 

 

Zagrożenia programu

Podczas pobytu Uczestnika w USA obowiązują go pewne zasady. Organizacje w USA zebrały wszystkie prawa, obowiązki, nakazy i zakazy podane w aplikacjach jako ZASADY POSTĘPOWANIA, czyli STANDARDS OF CONDUCT. Poniżej zostaną omówione wszystkie działania, mogące zaburzyć program Uczestnika, doprowadzić do postawienia dalszego uczestniczenia w programie pod znakiem zapytania w formie WARNING LETTER lub do anulowania programu - PROGRAM TERMINATION, w przypadku braku poprawy zachowania przez Uczestnika.

 

1. Telefony komórkowe 
Fundacja ma prawo ograniczyć lub zabronić używania telefonu komórkowego, jeśli sądzi, iż jest to w najlepszym interesie Uczestnika.

2. Niebezpieczne  działania
Skydiving, lotniarstwo, skoki ze spadochronu, skoki z samolotu, sporty paralotniarskie, jazda na skuterach śnieżnych,  polowania, skoki bungee oraz latanie balonami  są zabronione.

3. Alkohol
Kupno, posiadanie i/lub używanie napojów alkoholowych, łącznie z piwem i winem, są zabronione.

4. Prowadzenie pojazdów
Z powodów bezpieczeństwa, ograniczonej odpowiedzialności Uczestnika i odpowiedniego ubezpieczenia, w żadnych okolicznościach Uczestnik nie może prowadzić pojazdów, gdzie wymagane jest prawo jazdy. Jednakże, uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach nauki jazdy i podejść do testu, jeśli:
A. Nauka jazdy jest dostępna Uczestnikowi Programu, jeśli spełniał będzie On te same wymogi, które stawiane są studentom amerykańskim, które to mogą zawierać listy oczekujące i inne restrykcje.
B. Żadne lokalne czy stanowe prawo nie zostało pogwałcone w uzyskaniu prawa jazdy.
C. Naturalny rodzic/rodzice lub prawny opiekun/opiekunowie wyrażą pisemną zgodę o odpowiedzialności i zobowiązaniu do poniesienia kosztów za ewentualne naruszenia prawa, wypadki, obrażenia i inne poniesione koszty, prawnie i w innym wypadku co do uzyskania prawa jazdy.
D. Rodzina goszcząca i/lub fundacja organizująca program nie będą zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia, potwierdzającego finansową odpowiedzialność za ucznia, aby  zakwalifikować go na kurs prawa jazdy.
E. Uczeń odda prawo jazdy koordynatorowi lokalnemu do czasu, kiedy ukończy program Rok Szkolny.

5. Narkotyki
Nabywanie, posiadanie i/lub używanie nielegalnych (nie na receptę) narkotyków jest zabronione.  Zabrania się również kontaktu z osobami, które w jakikolwiek sposób powiązane są z narkotykami. Użycie leków psychotropowych, takich jak  antydepresanty, na ADD albo ADHD lub inne leki na kompulsywne zachowanie jest zabronione.

6. Przedłużenia  pobytu
Uczeń spędzający pół roku szkolnego w USA (jesienny semestr) może przenieść się na program roczny poprzez aplikację i opłacenie różnic
w opłatach tylko w przypadku, jeżeli przedłużenie programu nie będzie się wiązało z koniecznością zmiany rodziny goszczącej i szkoły. Uczeń przedłużający samodzielnie swój pobyt poza planowany powrót, będzie usunięty z programu, a Urząd Imigracyjny zostanie poinformowany, iż zagraniczny koordynator programu nie jest już odpowiedzialny za Uczestnika.

7. Ostateczne postanowienia
A.  Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich decyzji podjętych przez zagranicznego partnera programu, jego koordynatorów oraz personelu.
B. Zagraniczny koordynator projektu zastrzega sobie prawo do usunięcia Ucznia z programu, jeśli pojawi się okoliczność mogąca wpłynąć na pogorszenie się zdrowia Uczestnika programu. 
C.
Zagraniczny koordynator projektu zastrzega sobie prawo do usunięcia Ucznia z programu za naruszenie przez niego zasad postępowania lub za inne przewinienia.

8. Jazda autostopem
Jazda autostopem jest naprawdę niebezpieczna. Uczestnicy nie mogą korzystać z jazdy autostopem, czy to samemu czy ze znajomymi.

9. Normy panujące  u Rodziny Goszczącej
Każda rodzina ma własne zasady i regulacje, które pomagają jej skutecznie funkcjonować. Każdy Uczestnik ma nakaz jak najlepszego dostosowania się do oczekiwań rodziny. Każdy uczeń musi szanować  Rodzinę Goszczącą i zasady panujące w gospodarstwie domowym. Zachowanie Uczestnika musi być akceptowane przez Rodzinę Goszczącą. W każdym momencie Rodzina Goszcząca musi wiedzieć, gdzie uczeń się znajduje, z kim i kiedy wróci.

10. Internet  oraz e-mail
Korzystanie z Internetu jest generalnie akceptowalne, ale może również być szkodliwe dla programu. Uczestnik musi szanować Rodzinę Goszczącą i stosować się do jej nakazów oraz zasad panujących w szkole w sprawie korzystania
z komputera, Internetu i poczty e-mail. Uczestnikom zabrania się ściągania muzyki, filmów, gier, zdjęć, aplikacji i innych. Jeśli w związku ze ściągnięciem materiałów poniesione zostaną jakiekolwiek koszty, będą  odpowiedzialnością Uczestnika lub jego naturalnych rodziców. Ściąganie materiałów bez autoryzacji lub nielegalnie może spowodować wydalenie z programu.

11. Naruszenia prawa
Jeśli Uczestnik przyzna się do przestępstwa kryminalnego i jest aresztowany lub oskarżony, musi wrócić do ojczystego kraju jak najszybciej prawnie będzie to możliwe. Uczestnicy są obowiązani do przestrzegania wszystkich praw na terenie USA, w każdym stanie, mieście oraz społeczności.

12. Opuszczenie programu
Uczestnik nie może opuścić programu w dowolnym momencie bez wyraźnego pozwolenia zagranicznego koordynatora. Jest niedozwolone, aby Uczestnik wrócil do kraju ojczystego w trakcie trwania programu. Takie postępowanie będzie potraktowane jako opuszczenie programu.
W momencie, gdy Uczestnik opuszcza program, oprócz nagłych wypadków, nie może wrócić do programu.
Uczestnik może opuścić program w związku ze śmiercią lub poważną chorobą w najbliższej rodzinie lub w przypadku innych nagłych sytuacji, określonych przez zagranicznego koordynatora projektu.

13.  Pieniądze

W związku z koniecznością zakupu przedmiotów osobistych, ubrań itp., każdy Uczestnik jest zobowiązany do posiadania do jego dyspozycji środków pieniężnych w wysokości minimum 250 dolarów miesięcznie. Każdy Uczestnik programu jest odpowiedzialny za swoje finanse. Zagraniczny koordynator projektu nie jest odpowiedzialny za kradzież lub zagubienie pieniędzy przez Uczestnika. Ponadto zabronione jest pożyczanie pieniędzy od członków Rodziny Goszczącej, a także pożyczanie im pieniędzy. Jest również wbrew zasadom umieszczanie prywatnych środków uczestnika na koncie bankowym Rodziny Goszczącej.


14.  Pornografia
Nabywanie, posiadanie i/lub ściąganie z Internetu materiałów  o charakterze pornograficznym jest niedozwolone.


15.  Szkoła
A. Uczestnik posiada status Gościa Wymiany i ma wizę studencką, dlatego musi uczęszczać na zajęcia w szkole regularnie i przestrzegać zasad panujących w szkole.
B. Od Uczestnika oczekuje się zainteresowania swoją szkołą  i próby osiągania jak najlepszych wyników.
C. Jeżeli - w opinii szkoły lub zagranicznego koordynatora programu - Uczestnik potrzebuje nauczyciela języka, żeby polepszyć swój udział na zajęciach i wyniki w nauce, koordynator pomoże w znalezieniu owego nauczyciela. Za koszt pobierania nauki u nauczyciela języka będą wyłącznie odpowiedzialni naturalni rodzice Uczestnika.
D. W przypadku, gdy Uczestnik dostanie ocenę niedostateczną z zachowania/nastawienia w formie oficjalnej skargi ze szkoły, będzie zmuszony wrócić do kraju ojczystego.
E. Wydalenie ze szkoły będzie równoznaczne z wydaleniem z programu.
F. Student jest w całości odpowiedzialny za wszelkie dodatkowe koszty i wymagane dokumenty.


16. Związki
Program wymiany kulturowej nie ma w zamiarze formowania związków uczuciowych. Uczestnik goszczący w USA jest ambasadorem swojego kraju ojczystego. Dlatego też, jest bardzo ważne, aby moralne zachowanie ucznia było nienaganne. Oczywistym jest, iż Uczestnik, który wejdzie w związek seksualny podczas trwania programu, będzie natychmiast odesłany do kraju ojczystego. Uczestnik, który spowoduje ciążę lub uczennica, która zajdzie w ciążę podczas trwania programu, zostanie usunięty z programu.


17.  Palenie
Nabywanie, posiadanie i/lub użycie tytoniu jest zakazane.


18. Podróżowanie
Uczestnik ma zezwolenie na podróżowanie po kraju goszczącym zgodnie z poniższymi warunkami:
A. Jeśli podróżuje z Rodziną Goszczącą i na dłużej niż jedną noc, zagraniczny koordynator programu  musi być poinformowany o datach oraz dostać numer telefonu, gdzie uczeń będzie dostępny, w razie nagłych wypadków. Podróż na więcej niż 2 noce z Rodziną Goszczącą lub inna podróż na więcej niż 1 noc wymaga złożenia dokumentu TRAVEL RELEASE FORM  na minimum 2 tygodnie przed planowaną podróżą.
B. Jeśli podróżuje z inną rodziną, Rodzina Goszcząca musi wyrazić na to zgodę oraz muszą być zachowane warunki jak w punkcie A.
C. Wyjazdy na wycieczkę szkolną lub zorganizowaną są dozwolone, Rodzina Goszcząca musi wyrazić na to zgodę, a koordynator zagraniczny musi zostać poinformowany o tym poinformowany.
D. Jeśli uczestnik programu odwiedza sam inną rodzinę – rodzina zapraszająca musi potwierdzić zaproszenie wraz z Rodziną Goszczącą
i koordynatorem zagranicznym.
E. Podróżowanie samolotem, autobusem lub pociągiem po USA, UK lub Kanadzie jest dozwolone tylko pod warunkiem:
    1. iż są to wyjazdy grupowe z opiekunem;
    2. iż jest to podróż bezpośrednio z miejsca odlotu do miejsca przeznaczenia, czyli do spotkania z Rodziną Goszczącą.
F. W przypadku wyjazdu poza USA, dokument DS-2019 Uczestnika musi zostać podpisany przez zagranicznego koordynatora przed pozwoleniem na odbycie  takiej podróży.
Uwaga: Spójrz do Handbook, aby poczytać o szczegółach odnośnie zezwolenia na podróżowanie. Samodzielne podróżowanie może być powodem usunięcia ucznia z programu.


19.  Praca
Uczestnicy programu są w kraju goszczącym na wizie wymiany studenckiej. Podjęcie pracy przez Uczestnika lub poszukiwanie przez niego zatrudnienia jest przeciwko prawu. Wyjątki to praca jako opiekunka do dziecka, koszenie trawnika lub inne drobne zajęcia, które mogą być zaoferowane Uczestnikowi przez jego/jej Rodzinę Goszczącą lub znajomych Rodziny Goszczącej.


20. Odwiedziny krewnych oraz przyjaciół
Wizyty krewnych i przyjaciół są zabronione do czasu ostatnich 2 tygodni programu. Wcześniejsze wizyty często są powodem zakłócenia procesu adaptacji Uczestnika/Rodziny Goszczącej. W przypadku, gdy pobyt u Rodziny Goszczącej jest poprzez ową wizytę zaburzony, zagraniczny koordynator nie może zagwarantować znalezienia innej Rodziny Goszczącej. Zgoda Rodziny Goszczącej musi być wcześniej uzyskana i goście nie mogą oczekiwać, iż Rodzina Goszcząca będzie mogła zapewnić im lokum na czas ich pobytu. Wizyty Uczestnika w domu są zabronione.

 

Jedno z zagrożeń programu opisane pokrótce powyżej, zostało obszernie omówione w blogu doradcy. Zapraszamy.

4.3

realizacja: Ideo

powered by: CMSEdito