Why Not USA - Work and Travel - Rok szkolny w USA / Zastrzeżenia prawne
Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu

Dołącz do nas

Facebook  Why Not USA na G+  Pinterest  nk.pl

Newsletter

drukuj Zastrzeżenia prawne |

Korzystanie z serwisu i wyłączenie odpowiedzialności

Wydawcą serwisu jest WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k..

Przez pojęcie wydawcy należy rozumieć instytucję, za której środki przygotowywany, opracowywany i publikowany jest serwis www.whynotusa.pl.

Zasady dotyczące korzystania z www.whynotusa.pl obowiązują każdego użytkownika odwiedzającego tę witrynę. Poniższe zasady podlegają prawu polskiemu, a ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.

 WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za ew. wszelkie szkody bezpośrednie i, niebezpośrednie, związane z korzystaniem z serwisu, spowodowane przez wady techniczne i merytoryczne dostępnych w serwisie materiałów i produktów, usterki techniczne działających w serwisie systemów oraz linii telekomunikacyjnych, ew. ataki skutkujące uzyskaniem przez osoby trzecie gromadzonych przez użytkowników danych lub modyfikacją tych danych, a także za czasowe lub trwałe usunięcie dowolnych systemów, usług lub serwisów z serwera. Serwis www.whynotusa.pl rezerwuje sobie prawo do zmiany ich adresów, warunków technicznych lub warunków użytkowania.

Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje jakie użytkownicy serwisu podejmą na podstawie informacji i narzędzi udostępnianych na stronach serwisu www.whynotusa.pl.

Linki do innych stron internetowych

Nie odpowiadamy za zasady ochrony prywatności stosowane przez właścicieli stron, do których linki znajdują się na stronach serwisu www.whynotusa.pl. W interesie użytkownika jest upewnienie się, iż wszelkie materiały, pochodzące z takich stron, są wolne od wirusów, koni trojańskich lub jakichkolwiek innych programów, treści itp., które mogłoby narazić go na szkody. Niniejsze zasady odnoszą się wyłącznie do danych gromadzonych przez www.whynotusa.pl.

Źródła danych

Materiały informacyjne o naszych Partnerach i ich produktach a zwłaszcza ich specyfikacji technicznej pochodzą ze stron producentów.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zastrzeżeń prawnych prosimy o kontakt.

Materiały, informacje i ceny

Opublikowane na stronach internetowych serwisu www.whynotusa.pl materiały, informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wysłanie zapytania bądź zgłoszenia do wybranego adresata będzie rozumiane jako złożenie oferty, którą adresat ma prawo przyjąć bądź odrzucić wedle własnego uznania.

Informacje znajdujące się na www.whynotusa.pl mogą zawierać nieścisłości techniczne, błędy typograficzne, a także podlegać zmianom lub aktualizacji bez uprzedzenia. Wprowadzone zmiany obowiązują wraz z momentem ich wprowadzenia.

Warunki cytowania danych

Warunkiem cytowania danych prezentowanych na www.whynotusa.pl jest podanie źródła ich pochodzenia i odnośnika do witryny www.whynotusa.pl.
 

4.3

realizacja: Ideo

powered by: CMSEdito