Why Not USA - Work and Travel - Rok szkolny w USA / Programy / Rok szkolny w USA / Opłaty i terminy płatności
Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu

Dołącz do nas

Facebook  Why Not USA na G+  Pinterest  nk.pl

Newsletter

drukuj Opłaty i terminy płatności |

Cena programu Rok szkolny w USA:

Opłaty i terminy płatności:


 • Kwota 7650 USD (siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dolarów amerykańskich) tytułem opłaty za Program, jeżeli UCZESTNIK zgłosił się na Program trwający 2 semestry w 1 roku szkolnym, bądź kwota 6550 USD (sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dolarów amerykańskich), jeżeli UCZESTNIK zgłosił się na program trwający 1 semestr zimowy rozpoczynający się w sierpniu lub 1 semestr letni rozpoczynający się w styczniu;
 • UCZESTNIK jest zobowiązany do złożenia kompletnego formularza zgłoszeniowego „Application Form" nie później niż do 15.02.2020 r. w przypadku programu rozpoczynającego się w sierpniu 2020 r. na 1 semestr (semestr zimowy) oraz na 2 semestry (zimowy i letni). W przypadku programu rozpoczynającego się w styczniu 2021 r. (1 semestr letni) UCZESTNIK zobowiązany jest do złożenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego „Application Form” nie później niż do 26.10.2020 r.
 • W przypadku, gdy ORGANIZATOR PROGRAMU ma wolne miejsca na Program i może przyjąć UCZESTNIKA po dacie 15.02.2020 r.(zarówno na 1 semestr zimowy jak i 2 semestry – zimowy i letni) opłata UCZESTNIKA za Program, określona w §5 pkt. 1 a) wzrasta o:
  • 250 USD (dwieście pięćdziesiąt dolarów amerykańskich) w przypadku złożenia aplikacji w terminie 16.02.2020 – 31.03.2020
  • 380 USD (trzysta osiemdziesiąt dolarów amerykańskich) w przypadku złożenia aplikacji w terminie 01.04.2020 – 15.05.2020
  • 810 USD (osiemset dziesięć dolarów amerykańskich) w przypadku złożenia aplikacji w terminie 16.05.2020 – 15.06.2020
  • 1100 USD (tysiąc sto dolarów amerykańskich) w przypadku złożenia aplikacji po 16.06.2020
 • W przypadku, gdy ORGANIZATOR PROGRAMU ma wolne miejsca na Program i może przyjąć UCZESTNIKA po dacie 26.10.2020 na program na 1 semestr letni, rozpoczynający się w styczniu, opłata UCZESTNIKA za Program, określona w §5 pkt. 1 a) wzrasta o:
  • 380 USD (trzysta osiemdziesiąt dolarów amerykańskich) w przypadku złożenia aplikacji w terminie 01.11.2020 – 15.11.2020
  • 810 USD (osiemset dziesięć dolarów amerykańskich) w przypadku złożenia aplikacji w terminie 16.11.2020 – 30.11.2020
  • 1100 USD (tysiąc sto dolarów amerykańskich) w przypadku złożenia aplikacji po 01.12.2020
 • Uczestnik zobowiązany jest również uiścić aktualną opłatę za wizę na konto Ambasady Amerykańskiej w Polsce oraz dokonać wszelkich dodatkowych opłat wymaganych przez władze amerykańskie. Każdy uczestnik podlega standardowym wymogom Ambasady dotyczącym ubiegania się o wizę.

Opłata za program obejmuje:

1. Naukę w szkole średniej.
2. Wystawienie dokumentów uprawniających do ubiegania się o wizę J-1.
3. Ubezpieczenie medyczne.
4. Opiekę i nadzór lokalnego koordynatora w USA.
5. Pomoc zagranicznego organizatora programu na terenie USA przez 24h na dobę.
6. Regularne raporty z postępów w nauce.

Opłata nie obejmuje:

1. Ceny biletu lotniczego.
2. Kieszonkowego na własne wydatki.
3. Wycieczek szkolnych.
4. Niektórych  dodatkowych opłat szkolnych np. strój sportowy, wpisowe, zdjęcie do kroniki szkolnej, podręczniki, itp. w wysokości od 200 USD do 800 USD.
5. Lunchu w szkole.
6. Opłaty SEVIS – 220 USD.
7. Kosztu uzyskania wizy do USA - 160 USD.
8. „Late application fee” - opłata pobierana przez zagraniczne fundacje po zapisaniu się na program po ostatecznym terminie składania aplikacji.

9. Opłaty za przedłużenie programu z 1 na 2 semestry w wysokosci 2 500 USD.

4.3

realizacja: Ideo

powered by: CMSEdito