Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu

Dołącz do nas

Facebook  Why Not USA na G+  Pinterest  nk.pl

Newsletter

drukuj Dokumenty i wiza |

Dokumenty i wiza związane z Work and Travel

Uczestnicy muszą posiadać ważny paszport do minimum pół roku po ukończeniu programu, więc do maja następnego roku oraz wizę J-1 wydaną przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych.

Why Not USA prześle dokument DS-2019, na podstawie którego wydawana jest wiza J-1, po ok. 6-8 tygodniach od dokonania pełnej wpłaty. Formularz DS-2019 musi być dostarczony do Ambasady lub Konsulatu wraz z kompletem wniosków wizowych, zdjęciem wizowym, paszportem Uczestnika oraz opłatą wizową w celu otrzymania wizy J-1. Dokumenty te składane są w Ambasadzie/Konsulacie na około 1 tydzień przed ustalonym terminem Interview przez Why Not USA. Po Interview czas oczekiwania na paszport z wizą wynosi od 1 do 14 dni.

 

Procedura złożenia aplikacji na Work and Travel

Aby ubiegać się o przyjęcie na program Work and Travel, student powinien złożyć w biurze Why Not USA następujące dokumenty:

  • podpisaną umowę;
  • kopię paszportu;
  • 1 zdjęcie paszportowe;
  • zaświadczenie o statusie studenta;
  • zaświadczenie o rezydencji w Polsce dla studentów zagranicznych (kopia wizy z paszportu lub karty pobytu);
  • Application Form;
  • oryginał umowy o pracę z amerykańskim pracodawcą.

 Wszystkie wymagane dokumenty zostaną wydane studentowi po podpisaniu umowy i omówione szczegółowo przez pracownika biura lub konsultanta.

Social Security Number i podatki w USA

Wszyscy, którzy nie brali udziału w Work and Travel i nie został im przyznany Social Security Number, muszą ubiegać się o przyznanie im tego numeru zaraz po przyjeździe do USA – w jaki sposób należy to zrobić zostanie wyjaśnione na spotkaniu informacyjnym (ORIENTATION).

Studenci mogą być zobowiązani do opłacenia podatku federalnego i stanowego. Jeśli podatki są odprowadzane bezpośrednio z wynagrodzenia uczestnika, będzie on musiał wypełnić Federal and State Tax Returns nie później niż do 15 kwietnia kolejnego roku, w celu odzyskania zapłaconego podatku (jeśli podlega on zwrotowi). Zwrot podatku można otrzymać za pośrednictwem firm działających na terenie Polski, które specjalizują się w odzyskiwaniu podatku zapłaconego w USA.

Ubezpieczenie w czasie pobytu w USA

Ubezpieczenie obowiązuje w okresie 4 miesięcy trwania programu Work and Travel, zgodnie z datami na DS-2019. Każdy Uczestnik otrzyma szczegółową broszurę dotyczącą ubezpieczenia.

Ważne informacje na temat pobytu w USA

W związku z zarządzeniami Departamentu Stanu USA, status każdego Uczestnika programu Work and Travel musi zostać aktywowany w systemie SEVIS w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia programu widniejącej na formularzu DS-2019. Oznacza to, że Uczestnik programu musi w ciągu 30 dni od tej daty wjechać na teren Stanów Zjednoczonych. W przeciwnym razie jego pozwolenie na pracę zostanie anulowane. Ponadto każdy Uczestnik programu jest zobowiązany w ciągu 72 godzin od przekroczenia granicy USA zarejestrować się w systemie SEVIS.

Aby zarejestrować się w systemie SEVIS należy podać pełny adres zamieszkania na terenie USA.

Po zarejestrowaniu się w systemie SEVIS Student zobowiązany jest raz w miesiącu do zalogowania się w systemie United Work and Travel, w celu zdania raportu z prawidłowego przebiegu programu.

Zgodnie z regulacjami Departamentu Stanu USA każda zmiana adresu miejsca zamieszkania na terenie USA musi być zgłoszona do sponsora programu w ciągu 10 dni. Aby poinformować sponsora o zmianie adresu można skorzystać z formularza online lub zadzwonić: 1-888-423-8872 w godzinach 08.00-17.00 od poniedziałku do piątku.

Niezarejestrowanie się w systemie SEVIS spowoduje:

  • usunięcie Studenta z programu Work and Travel, co wiąże się z anulowaniem pozwolenia na pracę oraz anulowaniem wizy J-1;
  • ubezbieczenie nie zostanie aktywowane dopóki Student nie zarejestruje się w systemie SEVIS;
  • Student, który nie zarejestruje się w systemie SEVIS, nie będzie mógł otrzymać Social Security Number. Od tego roku urzędnicy Social Security Administartion mają obowiązek sprawdzania statusu Studenta w systemie SEVIS.

 

Zapoznaj się również z The Exchange Visitor Program Welcome Brochure.

4.3

realizacja: Ideo

powered by: CMSEdito